Vol 2, No 1 (2009)

Table of Contents

Editorial

Ahmed Abu Saleh
PDF
1-2

Original Articles

Shohela Akhter, M Mahbubul Islam, M Hafiz Al Mamun, Shahana A Rahman, Choudhury Ali Kawser
PDF
3-7
Swapan Kumar Mondoul, Farzana Hakim, Mahmuda Akhter, Shakhawat Hossain, Ashim Ranjan Barua, Motiur Rahman Molla
PDF
8-13
Mamun Al-Mahtab, Salimur Rahman, Fazal Karim, Graham Foster, Susannah Solaiman
PDF
14-17
Amena Khatun, Nurun Nahar Khanam, Fahmida Nazir
PDF
18-24
Showkat Mamun, Mahmuda Akhter, Motiur Rahman Molla
PDF
25-30
Jawhar Lal Singha, Saifuddin Ahmed, AHM Towhidul Alam, Nasim Sobhan Khondokar, Syed Serajul Karim
PDF
31-35

Case Reports

Zahidul Haq, RA Chowdhury, M Saief Uddin, Mohsen Chowdhury, Gulzar Ahmed, Shahidul Islam, Iqbal Hussain Talukder
PDF
36-38
M Fariduddin, Sheikh Sharin Afroz, MA Hasanat, Naseem Akhter Chowdhury, Nusrat Sultana, Anirudha Ghose, M Abdus Sobhan, Hafizur Rahman Chowdhury, M Mohibul Aziz
PDF
39-41
AKM Bashar, Begum Rokeya Afsar, Md Shamshul Alam
PDF
42-46
Nurun Nahar Khanam, Shirin Akter Begum, Humaira Alam
PDF
47-49

Review Article

Habibur Rahman, Salma Jahan, Afroza Begum, Golam Muinuddin, MM Hossain
PDF
50-53