Vol 38, No 1 (2014)

Table of Contents

Articles

MK Alam, MR Islam, S Saha, MN Islam, SM Azaharul Islam
PDF
1-6
Sheikh Mohi Uddin Rumy, Mahabub Alam Bhuiyan, MH Mesbah Ahmed, Kazi Hanium Maria, MA Hakim, DK Saha, Shamima Choudhury
PDF
7-18
Nilufar Nahar, AKM Ahsan Habib
PDF
19-26
H Mehraj, T Taufique, AF Ona, A Nusrat, AFM Jamal Uddin
PDF
27-37
Meherun Nessa
PDF
39-47
Shamim Shamsi, Najmun Naher, Md Tajul Islam Chowdhury, AKM Wahiduzzaman
PDF
49-59
MN Haider, MR Islam, FM Aminuzzaman, H Mehraj, AFM Jamal Uddin
PDF
61-69
Md Sohel Parvez, Md Rashed Un Nabi
PDF
71-74
M Anowar K Parvez, Mahfuza Marzan, Syeda Moriam Liza, Zia Uddin Ahmed
PDF
75-82
Indrajit Saha, Sanjib Kumar Sarkar
PDF
83-92

Short Communication

E Hoq, MRA Bhuiyan, J Begum
PDF
93-96
Jagodish C Sarker, Md Saifur Rahman, Shariff E Kabir, Tasneem A Siddiquee
PDF
97-101