Vol 8, No 2 (2010)

Table of Contents

Editorial

Md Mesbah Uddin
PDF
43-46

Articles

Jesmin Akhter, Md Jahangir Alam, Uttam Kumar Paul, Tahmina Begum, Md Atiar Rahman, Afshan Jesmin Alim, Humaira Naushaba
PDF
47-51
Rukshana Ahmed, Shamim Ara, Abu Sadat Mohammad Nurunnabi, Sabiha Mahbub, Abdul Alim, Sunjida Shahriah
PDF
52-55
Ahmed Firoz
PDF
56-58
Mahamuda Begum, Shamim Ara, Segupta Kishwara, Abu Sadat Mohammad Nurunnabi, Khandaker Abu Rayhan
PDF
59-63
Sanjoy Kumar Chakraborty, BM Ali Yousuf, Shaikhul Islam, Mst Laila Anjuman Banu, Raziuddin Khan, Khondkar Manzare Shamim, Md Mesbahuddin
PDF
64-68
Segupta Kishwara, Abu Sadat Mohammad Nurunnabi, Mahamuda Begum, Khandaker Abu Rayhan, Shamim Ara
PDF
69-71
Fakhrul Amin Mohammad Hasanul Banna, Zakia Sultana, Mansur Khalil, Seheli Zannat Sultana, Sheikh Muhammad Abu Bakar, Abdul Quddus, Fashiru Rahman
PDF
72-75
Md Faruque, Humayun Kabir Talukder, Kazi Khairul Alam
PDF
76-80
Ferdous Hasan, Rubina Sultana, Lutfun Nahar
PDF
81-84

Review Articles

Sanjoy Kumar Chakraborty, Habib Khan, Shaikhul Islam, BM Ali Yousuf
PDF
85-88