Vol 8, No 1 (2010)

Table of Contents

Editorial

Shamim Ara
PDF
1-3

Articles

Uttam Kumar Paul, Humaira Naushaba, Md Jahangir Alam, Tahmina Begum, Md Moazzem Hossain, Md Atiar Rahman
PDF
5-9
Meherunnessa Begum, Uttam Kumar Paul, Md Jahangir Alam
PDF
10-12
Md Jahangir Alam, Humaira Naushaba, Uttam Kumar Paul, Tahmina Begum, Sunjida Shahriah, Md Shameem Ahmed, Md Moazzem Hossain
PDF
13-15
Md Atiar Rahman, Humaira Naushaba, Jesmin Akter, Uttam Kumar Paul, Nahid Ahmed Khan
PDF
16-20
Samira Hossain, Jahan Ara Begum, Mst Laila Anjuman Banu, Md Fashiur Rahman, Zakia Akhter
PDF
21-27
Sanjoy Kumar Chakraborty, Monjurul Hakim, Mst Laila Anjuman Banu, BM Ali Yousuf, M Shosher Ali, Kondkher Manzare Shamim
PDF
28-33
Fahima Akhter, Mst Laila Anjuman Banu, Roxana Ferdausi
PDF
34-38

Review Articles

SF Kabir, ABMK Alam
PDF
39-42