Vol 34, No 2 (2010)

Table of Contents

Obituary

Syed Mohammad Humayun Kabir
PDF

Articles

Subrata Majumdar, Nasima Akhter
PDF
103-114
Azizur Rahman, MST Kamrunnaher, Ashabul Hoque
PDF
115-122
ME Sadat, AFMY Haider, KM Abedin, M Wahadoszamen
PDF
123-131
SM Ahsan Habib, ANM Fakhruddin, Md Korshed Alam
PDF
133-141
G Dastegir Al-Quaderi, M Arshad Momen, Tanvir Noor Baig
PDF
143-152
Tarun Kumar Pal, Md Ashraful Alam, Suchitra Rani Paul
PDF
153-161
Shamim Shamsi, Najmun Naher, Pranami Chowdhury, Mst Selina Momtaz
PDF
163-170
Aparna Islam, Jebunnesa Chowdhury, Zeba I Seraj
PDF
171-179
UK Rokeya, M Akter Hossain, M Rowson Ali, SP Paul
PDF
181-187
Mahabub Alam Bhuiyan, Sheikh Manjura Hoque, Shamima Choudhury
PDF
189-195

Short Communication

Shishir Ghosh, Md Kamal Hossain, Shariff E Kabir, Noorjahan Begum
PDF
197-200
Mohammad Shahriar
PDF
201-203
MA Bari, W Islam, AR Khan
PDF
205-208