Vol 39, No 1 (2015)

Table of Contents

Articles

AKM Zakaria, Faizun Nesa, MA Saeed Khan, SM Yunus, NI Khan, DK Saha, SG Eriksson
PDF
1-12
Taimur Al Mobarak, Md Forhad Mina, Md Abdul Gafur
PDF
13-23
A Hasnat Rubel, J Podder
PDF
25-30
Tasmina Rahman, Tanzia Akon, Iftikharun Nessa Sheuli, Naima Hoque
PDF
31-36
Ain Ul Huda, Taskeya Haider, Supriya Saha, Mesbahuddin Ahmed
PDF
37-43
Farida Begum, BC Kundu, MI Hossain
PDF
45-51
Fahareen Binta Mosharraf, Chowdhury Rafiqul Ahsan, Jamalun Nessa, Mahmuda Yasmin
PDF
53-58
Mahabub Alam Bhuiyan, Sheikh Manjura Hoque, Shamima Choudhury
PDF
59-64
Bidyut Kumar Jana, Sobhan Kumar Mukherjee
PDF
65-71
M Abdullah Ansary, M Alamgir Hossain
PDF
73-82
Shamim Shamsi, Trisha Saha
PDF
83-90
H Arju, MK Miah, N Parven, MA Bashar
PDF
91-101
M Alhaz Uddin, M Wali Ullah, Rehana Sultana Bipasha
PDF
103-114
Md Mizanor Rahman, Akhil Chandra Paul
PDF
115-123