Mahmud, S., P. Mladenov, S. Chakraborty, and M. Faruk. “/I>”;. Progressive Agriculture, vol. 18, no. 2, Mar. 2014, pp. 135-48, doi:10.3329/pa.v18i2.18169.