Mahmud, S., Mladenov, P., Chakraborty, S. and Faruk, M. (2014) “/i>”;, Progressive Agriculture, 18(2), pp. 135–148. doi: 10.3329/pa.v18i2.18169.