Khan, S. I., Hussain, M. I., Parveen, S., Bhuiyan, M. I., Gourab, G., Sarker, G. F., Arafat, S. M., & Sikder, J. (2009). Living on the Extreme Margin: Social Exclusion of the Transgender Population (<i>Hijra</i>) in Bangladesh. Journal of Health, Population and Nutrition, 27(4), 441–451. https://doi.org/10.3329/jhpn.v27i4.3388