Ismahane, L. ., B. . Khaoula, A. Rahim, M. . Ibrahim, M. . Seghir, H. . Ayoub, and O. . Laid. ā€œ And Artemisia Compestris Lā€. Journal of Bio-Science, vol. 29, no. 2, Aug. 2021, pp. 9-17, doi:10.3329/jbs.v29i2.54950.