Ranjan, R., M. Rahman, H. Saha, S. Saha, and A. Adhikary. “Redo Mitral Valve Surgery”. Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University Journal, Vol. 11, no. 1, Mar. 2018, pp. 89-93, doi:10.3329/bsmmuj.v11i1.35583.