Akhi, T. M., Adib, M., Islam, Q., Sultana, I., Haider, R., & Ibrahim, M. (2019). Preliminary Phytochemical Screening and Assessment of Pharmacological Activities of Leaves and Stems of Gynura procumbens (Lour.) Merr. Bangladesh Pharmaceutical Journal, 22(1), 79-84. https://doi.org/10.3329/bpj.v22i1.40078