Naz, S., N. Diba, and M. Zaman. “<i>Nitellopsis Obtusa</I&gt; (Desv.) J. Groves : A New Charophytic Record for Bangladesh”. Bangladesh Journal of Plant Taxonomy, Vol. 17, no. 2, 1, pp. 203-7, doi:10.3329/bjpt.v17i2.6701.