Jiang, W., M. Nitin, B. Jiang, Y. P. Zheng, S. S. Hong, and H. F. Lu. “/I>”;. Bangladesh Journal of Plant Taxonomy, vol. 19, no. 2, Dec. 2012, pp. 155-6, doi:10.3329/bjpt.v19i2.13130.