Jiang, W., Nitin, M., Jiang, B., Zheng, Y. P., Hong, S. S. and Lu, H. F. (2012) “/i>”;, Bangladesh Journal of Plant Taxonomy, 19(2), pp. 155–165. doi: 10.3329/bjpt.v19i2.13130.