Zhao, Dong-Ping, Xue-Liang Bai, Jian-Nan Wang, and Yang Liu. 2013. “<i>Didymodon Cordatus</I&gt; Jur. (Pottiaceae), New to the Moss Flora of China”. Bangladesh Journal of Plant Taxonomy 20 (2), 259-61. https://doi.org/10.3329/bjpt.v20i2.17402.