Uddin, M. Z., Kibria, M. G., Sarker, A., & Roy, A. (2020). Status of occurrence of Livistona jenkinsiana Griff. in Bangladesh. Bangladesh Journal of Plant Taxonomy, 27(2), 435–438. https://doi.org/10.3329/bjpt.v27i2.50680