Ali, M. A., Rahman, M. O., Lee, J., Hemaid, F. A., Kambhar, S. V., Elangbam, M., & Gurung, A. B. (2020). Dissecting molecular evolutionary relationship of Krameriaceae inferred from phylotranscriptomic analysis. Bangladesh Journal of Plant Taxonomy, 27(2), 427–433. https://doi.org/10.3329/bjpt.v27i2.50677