Sarma, J., Dutta, G., & Devi, A. (2017). <i>Capsicum sonitpurensis</i&gt; (Solanaceae) - A new species from Assam, India. Bangladesh Journal of Plant Taxonomy, 24(2), 215-218. https://doi.org/10.3329/bjpt.v24i2.35117