Rahman, M., Hossain, G., Khan, S., & Uddin, S. (2014). <i>Colubrina javanica</i&gt; Miq. (Rhamnaceae) – A new angiosperm record for Bangladesh. Bangladesh Journal of Plant Taxonomy, 21(2), 199-202. https://doi.org/10.3329/bjpt.v21i2.21362