Zeng, Mengnan, Li Zhang, Miao Li, Beibei Zhang, Weisheng Feng, Haixue Kuang, and Xiaoke Zheng. “Mechanism of the Diuretic Activity of Descurainia Sophia Seed”. Bangladesh Journal of Pharmacology 13, no. 2 (May 15, 2018): 157–163. Accessed May 17, 2022. https://www.banglajol.info/index.php/BJP/article/view/35931.