Mingsan, Miao, Li Yan, Wang Tan, Wang Ting, Bai Ming, Miao Jinxin, and Gong Bao. “Effects of Motherwort Alkaloids on Rat Ear Acne”. Bangladesh Journal of Pharmacology 11, no. S1 (February 20, 2016): S26-S30. Accessed March 3, 2024. https://www.banglajol.info/index.php/BJP/article/view/25633.