Dai, Xiao-Yu, Yong-Ming Yu, Zheng-Fang Kong, Yi-Sheng Cao, Dan-Dan Huang, Xiao-Rong Hu, Zuo-An Huang, Yang-Yang Xie, and Shun Zhang. “Tectorigenin Inhibits Caco-2 Human Colon Cells via NF-κB Pathway Suppression”. Bangladesh Journal of Pharmacology 10, no. 4 (November 18, 2015): 948–955. Accessed October 19, 2021. https://www.banglajol.info/index.php/BJP/article/view/23833.