Gong, Lu-Lu, Shu-Li Yang, Guo-Feng Zhang, Jia-Chengi Wu, and Rui-Xin Lin. 2016. “Role of MicroRNA MiR-34a in Liver Cancer Stem Cells”. Bangladesh Journal of Pharmacology 11 (2):333-36. https://doi.org/10.3329/bjp.v11i2.24975.