Peng, Nai-Xiong, Chun-Xiao Liu, Xi-Sheng Wang, Ze-Jian Zhang, and Su-Cai Liao. 2015. “Combination of Axitinib and Dasatinib for Anti-Cancer Activities in Two Prostate Cancer Cell Lines”. Bangladesh Journal of Pharmacology 11 (1):130-37. https://doi.org/10.3329/bjp.v11i1.24149.