Li, Da-Lu, Zhu-Liang Wei, Wen-Mei Zhang, and Zhi-Gang Li. 2015. “Anti-Tumor Activity of Cabozantinib by FAK down-Regulation in Human Oral Squamous Cell Carcinoma”. Bangladesh Journal of Pharmacology 11 (1):119-25. https://doi.org/10.3329/bjp.v11i1.24001.