Wu, Chuanhong, Jiaolin Bao, Chengwei He, Jinjian Lu, and Xiuping Chen. 2015. “Cucurbitacin B Inhibits Proliferation, Induces G2/M Cycle Arrest and Autophagy Without Affecting Apoptosis But Enhances MTT Reduction in PC12 Cells”. Bangladesh Journal of Pharmacology 11 (1):110-18. https://doi.org/10.3329/bjp.v11i1.23791.