Zhang, Wu-Jing, Ying-Bin Zhu, and Guo-Dong Zhang. 2015. “Nirtetralin inhibits Growth of Hepatitis E Virus in HepaRG Cells”. Bangladesh Journal of Pharmacology 10 (2):377-82. https://doi.org/10.3329/bjp.v10i2.20923.