Huq, M. M., Ali, M. I., Huque, S. N., Alam, K. N., Sattar, M. A., & Tarafder, K. H. (2012). Evaluation of neck swelling by cytological and histopathological examination. Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology, 18(1), 23–29. https://doi.org/10.3329/bjo.v18i1.10410