Marushchak, Mariya, Inna Krynytska, Lyubov Milevska, Andriy Miz, and Oksana Mialiuk. 2017. “The Changes of Activity of Effector Caspase Cascade Components in Case of Alimentary Obesity in Rats”. Bangladesh Journal of Medical Science 16 (2):252-58. https://doi.org/10.3329/bjms.v16i2.31280.