Islam, Q. T. . (2022) “Beta, Delta, Omicron – What’s Next?”, Bangladesh Journal of Medicine, 33(2), pp. 128–129. doi: 10.3329/bjm.v33i2.59284.