Islam, Quazi Tarikul. 2022. “Beta, Delta, Omicron – What’s Next?”. Bangladesh Journal of Medicine 33 (2):128-29. https://doi.org/10.3329/bjm.v33i2.59284.