Islam, Q. T. . (2022). Beta, Delta, Omicron – What’s Next?. Bangladesh Journal of Medicine, 33(2), 128–129. https://doi.org/10.3329/bjm.v33i2.59284