(1)
Ghose, S. Environmental Influence on the Chromosome Synapsis in <i>Solanum khasianum</i> And Scope for Chromosome Manipulation. Bangladesh j. genet. biotechnol. 2009, 7, 11-13.