Rahman, Shahinur, Jahurul Islam Medical College & Hospital Kishoregonj, Bangladesh