Vol 2, No 2 (2012)

Table of Contents

Original Articles

MAI Khan, A Taleb
PDF
31-35
Shaikh Zakir Mahmud, Sheikh Mohammad Alif, Monowar Ahmad Tarafder, Sarder Mahmud Hossain
PDF
36-41
Abu Saleh Mohammed Monirul Alam, Farhana Haque, Jamil Ahmed Ansari, Mohammad Soheilul Amin, Humayun Kabir Talukder
PDF
42-46
MM Karim, SM Alif, MA Tarafder, D Sharmin, MH Khan
PDF
47-51
Arup Kumar Saha, Shaik Abdullah Al Mamun, Diti Rani Das, Wahedul Alam Almajidi, Most. Shahana Afroge Khan, SM Sadequl Hasan, Farhana Nasrin
PDF
52-57

Review Articles

Rahul Srivastava, Bhuvan Jyoti, VB Thimmarasa, Vishal Mehrotra
PDF
58-61
Md Mokerrom Hasan, Mahbub Zaki
PDF
62-64
Golam Mohammad, Farjana Jerin, Suraya Jebin
PDF
65-68

Case Reports

Rashed Md Golam Rabbani, Arup Kumar Saha, R Palash Biswas, Most. Shahana Afroge Khan, Kamrun Nahar Chowdhury Fanse, Md Zakir Hossain
PDF
69-70