Afza, Nilofar Shameem, Uttara Adhunik Medical College Hospital, Dhaka, Bangladesh