Youlin, Peng, Zhang Xia, Zou Ting, WU Fan, Tang Shiwen, Li Lamei, Chen Yongjun, Yang Guotao, Wang Xuechun, and Hu Yungao. 2021. “Meta-Analysis of Qtl Associated With Starch Pasting Viscosity in Rice (Oryza Sativa L.)”. Bangladesh Journal of Botany 50 (2):269-76. https://doi.org/10.3329/bjb.v50i2.54082.