Du, Xiaohua, Miaomiao Liu, Xiaopei Zhu, and Huichao Liu. 2020. “Flower Color Digitizing and Pigment Distribution in Garden Pansy”. Bangladesh Journal of Botany 49 (4):1135-40. https://doi.org/10.3329/bjb.v49i4.52630.