(1)
Youlin, P.; Xia, Z.; Ting, Z.; Fan, W.; Shiwen, T.; Lamei, L.; Yongjun, C.; Guotao, Y.; Xuechun, W.; Yungao, H. Meta-Analysis of Qtl Associated With Starch Pasting Viscosity in Rice (Oryza Sativa L.). Bangladesh J. Bot. 2021, 50, 269-276.