[1]
Youlin, P., Xia, Z., Ting, Z., Fan, W., Shiwen, T., Lamei, L., Yongjun, C., Guotao, Y., Xuechun, W. and Yungao, H. 2021. Meta-Analysis of Qtl Associated With Starch Pasting Viscosity in Rice (Oryza Sativa L.). Bangladesh Journal of Botany. 50, 2 (Jun. 2021), 269–276. DOI:https://doi.org/10.3329/bjb.v50i2.54082.