Atoki, FT, Department of Animal Sciences, Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Nigeria