Saman, Nahiduz, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, Dhaka