Asaduzzaman, M., Mallick, U. K., Sultana, S., Azam, S., Hoque, M. S., Kabir, M., Hossain, M. S., Haque, K. I., & Mumtaz, F. (2018). A case of Myasthenia Gravis masquerading as GBS. Bangladesh Critical Care Journal, 6(1), 54–56. https://doi.org/10.3329/bccj.v6i1.36614