Vol 12, No 1 (2013)

Table of Contents

Articles

Shakirat I Bello, Ibrahim K Bello
PDF
1-9
Sharmin Akhter, Shova Paul, Ikramul Hasan, Navid Jubaer Ayon, Syed Shabbir Haider, Md. Selim Reza
PDF
11-21
Lubica Sichrovska, Ivan Malik, Eva Sedlarova, Jozef Csollei, Jan Muselik
PDF
23-28
Mamun Ur Rashid, Md. Khairul Hassan Bhuiyan, M Emran Quayum
PDF
29-33
Sirisha Neeli, Haripriya Anuganti, Sathesh Babu R Puvvadi, Chavali VS Subrahmanyam
PDF
35-40
Md. Saiful Islam, Reza-ul Jalil
PDF
41-50
Sahoo Sunit Kumar, Baurahari Behury, Patil Sachinkumar
PDF
63-69
Anshu Sharma, CP Jain
PDF
51-58
Md. Al Amin Sikder, Tasnuva Sharmin, AFM Mustafizur Rahman, Mohammad Rashedul Haque, Mohammad S Rahman, Mohammad A Rashid
PDF
59-62
Md. Chhanaur Rabbee, Mohammad Shahriar, Mohiuddin Ahmed Bhuyian, Rishikesh Islam, Md. Asraful Islam
PDF
71-75
Md. Shah Amran, Md. Zakir Sultan, Asma Rahman, Mohammad A Rashid
PDF
77-81

Short Communications

AE Ekram, KMF Hoque
PDF
83-85