Vol 11, No 2 (2012)

Table of Contents

Articles

Fariba Khan, Md Saiful Islam, Reza-ul Jalil
PDF
83-91
Mehedi Afzal, Md Zakir Sultan, Rehana Begum, Asma Rahman, Md Shah Amran, Md Amjad Hossain
PDF
93-99
Shuvashis Saha, Rehana Begum, Md Zakir Sultan, Farhad Md Amjad, Md Shah Amran, Md Amjad Hossain
PDF
101-106
Shivanand Hiremath, Ganesh Godge
PDF
107-116
ATM Zafrul Azam, Abdullah Al Hasan, Md Gias Uddin, Mohammad Mehedi Masud, Choudhury Mahmood Hasan
PDF
117-120
Jaydeep M Patel, Anjali P Dhingani, Kevin C Garala, Mihir K Raval, Navin R Sheth
PDF
121-127
Monnujan Nargis, Md Saiful Islam, Fatima Naushin, Syed Shabbir Haider
PDF
129-136
Irin Dewan, Ananta Saha, SM Ashraful Islam, Mahjabeen Gazi, Tasnuva Amin, Sayeeda Fahmee Chowdhury
PDF
137-145
Shovan Paul, Sharmin Akhter, Ikramul Hasan, Syed Shabbir Haider, Md Selim Reza
PDF
147-155
Md Akteruzzaman, Asma Rahman, Md Zakir Sultan, Farhana Islam, Md Abdus Salam, Mohammad A Rashid
PDF
157-163
Kulsum Ara, Mohammad R Haque, Mahammad A Kaisar, AHMM Rahman, Choudhury M Hasan, Mohammad A Rashid
PDF
165-167
Rim Sabrina Jahan Sarker, Nazmul Ahsan, Anwarul Azim Akhand
PDF
169-172
Shib Sankar Saha, Mehrina Nazmi, Nandini Saha, Md Selim Reza
PDF
173-180
Sheikh Tasnim Jahan, Sams Mohammad Anowar Sadat, Muhammad Rashedul Islam, ATM Zafrul Azam, Jakir Ahmed Chowdhury
PDF
181-189
Ishrat Nimmi, Ismet Ara Jahan, M Hemayet Hossain, Mohammad Burhan Uddin, M Sohel Rana, Muhammad Mahbubul Haq
PDF
191-197