Vol 9, No 1 (2010)

Table of Contents

Articles

Mohammad Mamun Hossain, Sakanta Kumar Shaha, Foysal Aziz, Rahat Khan, Md Mahabub Hossain
PDF
1-6
Muhammad Sahidul Islam, Jakir Ahmed Chowdhury, Shirajum Monira Tania
PDF
7-13
Sheikh Tasnim Jahan, Sams Mohammad Anwar Sadat, Md Saiful Islam, Reza-ul Jalil, Jakir Ahmed Chowdhury
PDF
15-22
Abdullah Sarker, Shafiqur Rahman, Shakila N Khan, M Niamul Naser
PDF
23-29
Ismet Ara Jahan, M Mostafa, Ishrat Nimmi, M Hemayet Hossain, Moinul Ahsan, Jasim Uddin Chowdhury
PDF
31-37
Md Mominur Rahman, Md Saiful Islam, Nahid Sharmin, Jakir Ahmed Chowdhury, Reza-ul Jalil
PDF
39-46
Muhammad Rashedul Islam, Ishtiaq Ahmed, Mohiuddin Abdul Quadir, Md Habibur Rahman
PDF
47-52
Sanjeev Kumar
PDF
53-59

Short Communications

Darpan Kaushik, Suroor A Khan
PDF
61-64
Mohammad Shahriar, Luke Donald Halder, Nayeema Nushrat, Mahboob Hossain, ANM Hamidul Kabir, Shaila Kabir
PDF
65-67