Vol 7, No 2 (2013)

Table of Contents

Editorial

Mehdi Fatahi Bafghi, Masoumeh Rasouli Nasab, Shahi Habibnia
PDF
01

Original Articles

Shimu Saha, Sanya Tahmina Jhora, Shikha Paul, Israt Jahan Azmi, Tarek Mahbub Khan
PDF
02-05
Zahidul Hasan, Md. Kamrul Islam, Arifa Hossain
PDF
06-12
Durdana Chowdhury, Sanya Tahmina Jhora, Mili Rani Saha, Najmun Nahar
PDF
13-16
Hasina Iqbal, K. Z. Mamun, S. M. Shamsuzzaman, Most. Naznin Nahar, S. M. Mostafa Kamal
PDF
17-20
Mili Rani Saha, Sanya Tahmina Jhora, Shikha Paul, Durdana Chowdhury
21-24

Review Articles

Afroza Begum, Mejbah Uddin Ahmed
PDF
25-27