Vol 39, No 1 (2015)

Table of Contents

Leading Article

Manzoor Hussain
PDF
1-5

Original Articles

Selina H Banu, AFM Salim, Rawnak Ara, Roksana Akhter, Naila Z Khan
PDF
6-13
Salahuddin Mahmud, Syed Shafi Ahmed, Jahida Gulshan, Farhana Tasneem
PDF
14-17
Azmeri Sultana, AFM Salim, Mohammed Hanif, MFH Nazir, Ruma Parvin, Nayeema Sadia, Khan Lamia Nahid
PDF
18-23
Mustafa Mahbub, AZM Mosiul Azam, Suraj C Mazumder, Bithi Debnath, Naila Zaman Khan
PDF
24-29

Review Article

Mirza Md Ziaul Islam, M Mizanur Rahman
PDF
30-37
Khan Lamia Nahid, Md Rokonuzzaman, ASM Bazlul Karim, Kaniz Fatema, Azmeri Sultana
PDF
38-45

Case Reports

Nasir Uddin Mahmud, Jagadish C Das, Mayen Uddin Mahmud, Mohammad Shamim Hasan, Rifat Taher, Mursheda Khanam
PDF
46-49
Nure Ishrat Nazme, Jesmin Sultana, Rehana Begum Chowdhury
PDF
50-53
Begum Sharifun Naher, Bithi Rani Saha, Kaniz Batul Naima
PDF
54-56
Setara Binte Kasem, Shaikh Abdur Razzaque, Raisa Adiba, Selma Anika
PDF
57-61