Vol 5, No 1 (2017)

Table of Contents

From the Desk of the Editor

Kaniz Fatema
PDF
1-2

Original Articles

Aparna Rahman, Md Babul Miah, Shabnam Jahan Hoque, Md Zahid Alam, SM Rezaul Irfan, MM Zahurul Alam Khan
PDF
3-6
Suraiya Nazneen, Fatema Ahmed, SM Ashrafuzzaman, Khwaja Nazim Uddin, ASM Areef Ahsan, Mohammad Omar Faruq, Kaniz Fatema, Debasish Kumar Saha, Madhurima Saha, Kamrul Hasan Sohel
PDF
7-10
Tapash Kumar Maitra, Mahmud Ekram Ullah, - Faruquzzaman, Samiran Kumar Mondol
PDF
11-16
Farzana Bilquis Ibrahim, Shafquat Hussain Khundkar, Iftekhar Ibne Mannan, Tanveer Ahmed
PDF
17-22
Khalid Mahmud, MK Islam, M Rashedul Alam, Sabbir Karim
PDF
23-27
Tapash Kumar Maitra, Mahmud Ekramullah, Nilufar Shabnam, Sharmistha Roy, Samiran Kumar Mondol
PDF
28-32
Jamal Uddin Ahmed, Mohammad Delwar Hossain, Farhana Afroz, Muhammad Abdur Rahim, AKM Musa
PDF
33-36
Samira Anwar, Mansura Khan, Ashesh Kumar Chowdhury
PDF
37-41
SM Rezaul Irfan, AMB Safdar, Samira Humaira Habib, Afsana Begum, Aparna Rahman, AKM Mohibullah
PDF
42-47
Fatema Ahmed, ASM Areef Ahsan, Mohammad Omar Faruq, Kaniz Fatema, Debasish Kumar Saha, Madhurima Saha, Suraiya Nazneen, Md Shah Zaman, Md Rezaul Karim, Khan Md Shafikul Alam, Tarikul Hamid
PDF
48-52

Review Articles

Gentle S Shrestha, Saurabh Pradhan
PDF
53-62

Brief Comminications

Kaja Mohammad Rasheed
PDF
63-67

Case Reports

Gentle S Shrestha, Bashu Dev Parajuli, Amit Sharma Bhattarai
PDF
68-69
Sushil Khanal, SN Sarina Maharjan, Diptesh Aryal, Subhash Prasad Acharya
PDF
70-71

Clinical Image

Debasish Kumar Saha, Madhurima Saha, Suraiya Nazneen
PDF
72-73